Identyfikacja wizualna, księga znaku, logo, logotyp, czcionka firmowa, kolorystyka